Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để sử dụng hết các chức năng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Like không lên bởi một số lý do sau:

  1. Bài viết của bạn đang ở chế độ không công khai
  2. Bài viết trong nhóm (Kể cả nhóm công khai thì vẫn có một số nhóm không thể tăng được do cách cài đặt của quản trị nhóm)
  3. Ảnh Avatar hoặc ảnh bìa một số nick không tăng được do phần cài đặt của nick đó chưa cài công khai 100%

Nếu nhóm công khai và quản trị viên cài đặt cho người không phải thành viên cũng like bài được thì bài viết trong nhóm này có thể tăng like.

Còn nếu nhóm riêng tư hoặc nhóm công khai mà quản trị nhóm không cho phép bên ngoài nhóm tương tác thì những bài viết trong nhóm này không thể tăng like.

Nếu bài viết của bạn công khai và chắc chắn có thể tăng like thì vui lòng chờ đợi like được tăng vì không phải bất cứ lúc nào dịch vụ này của chúng tôi cũng hoạt động nhanh chóng bởi còn phụ thuộc vào thuật toán của Facebook từng ngày, có ngày khó chạy like, có ngày dễ.

Facebook chỉ kiểm tra nội dung của bạn có vi phạm chính sách hay không để khóa tài khoản của bạn. Còn việc tăng tương tác cho bài viết, video… của bạn hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu các dịch vụ mà có thể gây khóa tài khoản của bạn được thì đã rất nhiều người chơi xấu nhau và điều này Facebook không hề muốn.

Vui lòng chờ