Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để sử dụng hết các chức năng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Bình luận không tăng được do những nguyên nhân sau:

  1. Bài viết của bạn không công khai.
  2. Bài viết của bạn tag một ai đó mà người đó không cho phép người lạ bình luận
  3. Bài viết của bạn bật chế độ lọc tục tữu hoặc chứa từ khoá đã chặn từ trước
Facebook chỉ kiểm tra nội dung của bạn có vi phạm chính sách hay không để khóa tài khoản của bạn. Còn việc tăng tương tác cho bài viết, video… của bạn hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu các dịch vụ mà có thể gây khóa tài khoản của bạn được thì đã rất nhiều người chơi xấu nhau và điều này Facebook không hề muốn.
 

Vui lòng chờ